Kwaliteitsborging

Beroepsverenigingen

Voor de kwaliteitsborging –voor onszelf én voor u– is de praktijk lid van de beroepsverenigingen NVPA en NFG (NFG-vakgroep voor psychosociaal en maatschappelijk werk).

Zowel het NVPA en de NFG voeren een licentiebeleid dat is gekoppeld aan een beroepscode en onafhankelijke afhandeling van eventuele klachten en geschillen (zie hier en hier).

Daarnaast is iedere therapeut verplicht tot intervisie en bijscholing en wordt de praktijk regelmatig gevisiteerd zodat de praktijk aan de gestelde eisen voldoet en blijft voldoen.

Logo NVPA Logo NFG

De praktijk is ook aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Dit is een overkoepelende organisatie voor beroepsbeoefenaren (artsen en therapeuten) in de complementaire zorgsector.

Logo RBCZ

Veel zorgverzekeraars vergoeden haptotherapie door een haptotherapeut aangesloten bij de NVPA, NFG en/of RBCZ geheel of gedeeltelijk: zie Vergoeding & Tarieven.

Privacy en persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Haptonomie Maasland houdt zich aan de eisen van de AVG, zie de aparte pagina Privacyverklaring elders op deze website voor meer informatie.