Haptotherapie

Wat is het?

Haptotherapie is een ervaringsgerichte therapie, gebaseerd op de haptonomie, de leer van het gevoel en het gevoelsleven. De haptotherapeut laat je door middel van gesprek, oefeningen en aanraking “aan den lijve” ervaren…

…hoe je momenteel in het leven staat, hoe je omgaat met jezelf en met anderen, en wat je daarbij gevoelsmatig beleeft,
…wat je daaraan zou willen veranderen of wat je daarin zou willen leren,
…hoe je dat zou kunnen doen, en
…waar je staat in deze ontwikkeling.

De haptotherapeut begeleidt je in dit proces op het tempo en de manier die bij jou past.

Wat heb je eraan?

Met een goede balans tussen je ratio en gevoel, zul je je grenzen en wensen beter aanvoelen en aangeven. Hierdoor maak je keuzes die beter bij jouw persoonlijkheid passen. Je zult je verder kunnen ontplooien als authentiek, zelfstandig persoon in een plezierige wisselwerking met je omgeving. Van “aanpassen” naar “inpassen”.

Voor wie?

Haptotherapie is bedoeld voor mensen die belemmerd worden in hun persoonlijke ontwikkeling, wat zich uit in onduidelijke gevoelens van onbehagen en/of lichamelijke klachten.

Voorbeelden van symptomen:

stress en burn-out verschijnselen,
geen grenzen aan kunnen geven, geen ‘nee’ durven zeggen,
problemen met het aangaan, onderhouden, of verbreken van relaties,
niet goed weten wat je nou wilt,
je ongemakkelijk voelen in gezelschap,
moeite hebben met aanraken of aangeraakt worden,
voortdurend gevoel hebben van ‘moeten’,
in kringetjes blijven denken (‘analyse-paralyse’),
moeilijk beslissingen kunnen nemen,
overmatig rationaliseren,
lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak,
zingevingsvragen als “Is dit het nou?”
anderen moeilijk ‘dichtbij’ laten komen,
je voelt je vaak niet ‘gezien’ of ‘gehoord’ ,
moeite met ‘loslaten’ en ‘accepteren’,
neerslachtigheid,
moeilijk kunnen accepteren van handicap, ziekte, overlijden,
gevoelens moeilijk kunnen uiten,
moelijk contacten kunnen aangaan.

De behandeling

In de praktijk blijkt dat ieder behandeltraject weer anders is, omdat ieder mens nou eenmaal anders is. We werken wel met een structuur.

Dit proces bestaat uit een intake, behandeling en afronding.

Doel van de intake (1-3 sessies) is dat je op gevoelsniveau helder krijgt wat de onderliggende oorzaken zijn van je symptomen: bijvoorbeeld overtuigingen, denkpatronen en gedragspatronen ten aanzien van jezelf en anderen in je omgeving en wat die op gevoelsniveau met je doen.

Vaak krijg je ook diepere inzichten over gebeurtenissen in je leven die er de oorzaak van (zouden kunnen) zijn. Echter, dit is geen doel op zichzelf; haptotherapie richt zich op het voelen, de ervaring in het heden, en juist niet op ‘verklaren’

Na de intake stelt de therapeut samen met jou de concrete behandeldoelen vast. Deze doelen kunnen heel anders zijn dan waarmee je je aanvankelijk aanmeldde door de inzichten uit de intake. Verder worden ook afspraken gemaakt over het beoogde aantal sessies en evaluatiemomenten.

Iedere behandeling eindigt in een afrondende sessie, waarbij de therapeut je aan den lijve laat voelen waar je staat in je ontwikkeling, waar je op moet letten en wat het met je doet om op eigen benen te staan (afscheid van de therapeutische relatie).

In de praktijk blijkt het onderscheid tussen de drie genoemde stappen vaag; Tijdens de intake leer je al heel veel over jezelf en soms volgt daaruit meteen een oplossing die mensen meteen in de praktijk brengen. Ook komt het voor dat de behandelfase op natuurlijke wijze overloopt in een proces van afscheid-nemen-van-de-therapeut.

De haptonomische middelen die worden ingezet zijn gesprek, aanraking op de behandelbank, en diverse ervaringsoefeningen. De haptotherapeut spreekt met deze middelen je gevoel aan en maakt je bewust van wat er op gevoelsniveau met je gebeurt.

Duur van de behandeling

De duur van een behandelingstraject varieert sterk van persoon tot persoon en hangt af van de problematiek. Het komt voor dat mensen al geholpen zijn na één sessie: er vallen dan een aantal ‘kwartjes’ en de persoon kan weer alleen verder. Bij anderen duurt een traject langer.

Het merendeel van de trajecten bestaat uit 5-15 sessies.

Je legt je nooit vooraf vast op het aantal sessies. De therapeut zal regelmatig tussentijds met je terugblikken waar je staat in je ontwikkeling. Ook kun je als cliënt te allen tijde aangeven dat je wilt evalueren waar je staat in je ontwikkeling.

Ook komt het vaak voor dat mensen na beëindiging van de behandeling later toch nog eens terugkomen om nog weer eens te ervaren ‘hoe het ook alweer zat’. Ook hier ben je uiteraard vrij in.