Haptonomie

Haptonomie is de leer van het gevoel en het gevoelsleven. Het is in de 20e eeuw ontstaan als reactie op het feit dat onze westerse samenleving zich steeds sterker richtte op het denken en het rationele begrip. Onze natuurlijke intuïtieve, gevoelsmatige vermogens raakten daarbij steeds meer op de achtergrond.

Deze rationele zijnswijze bleek enerzijds erg succesvol: het leidde tot een ongekende stijging van onze materiële welvaart. Anderzijds heeft deze eenzijdige focus op het denken ook een keerzijde. Veel mensen kampen met een gevoel van onbehagen, zitten ‘niet lekker in hun vel’, hebben onbegrepen fysieke klachten, last van stress, weten niet goed wat ze willen. De oorzaak hiervan kan in het verleden liggen, je huidige werksituatie, je relatie met familie, met je partner of vrienden, of juist het gebrek hieraan. Of een combinatie van deze factoren…

Hoe het ook zij, je lichaam, je gevoel geeft doorgaans goed aan wat écht bij jou past en wat niet. Beter gezegd: deze lichamelijkheid is wie je bent. Daar waar je denken (je cognitieve deel) je op het verkeerde been kan zetten, je iets wijs kan maken, liegt je lichaam nooit.

Haptonomie bestudeert deze fenomenen. In diverse begeleidingsvormen worden haptonomische inzichten toegepast voor een beter functioneren van de mens in sport, werk, onderwijs en privéleven. Je leert (beter) te luisteren naar je gevoel, zodat je weer verder kunt in je persoonlijke ontwikkeling als blijkt dat deze is gestagneerd.

De mens verhoudt zich als sociaal wezen voortdurend tot andere mensen en zoekt voortdurend een optimale balans tussen autonomie en verbondenheid met de ander. Je voelen, denken en handelen ontwikkelen zich in wisselwerking met de ander. Haptonomie wordt daardoor ook veel toegepast bij relatietherapie en teams in sport en zakenleven.