Coaching

Wat is het?

Coaching is een veel gebruikte term voor allerlei soorten van begeleiding. De rode draad is wellicht dat het gaat om het vergroten van je persoonlijke effectiviteit. Bijvoorbeeld in je sport, in je werk, in je omgang met je naasten of met je kinderen.

Coaching op haptonomische basis heeft verschillen én overeenkomsten met therapie op haptonomische basis (haptotherapie). Belangrijk verschil is dat het bij coaching gaat om mensen die functioneren, maar zich graag willen verbeteren. Bij therapie is de hulpvraag vaak meer acuut: je symptomen belemmeren je duidelijk in je functioneren.

Voor wie?

Coaching op haptonomische basis is bedoeld voor mensen die het gevoel hebben dat zij meer in hun mars hebben in werk en privé en zich willen ontwikkelen vanuit authenticiteit in plaats van het leren van trucjes.

Voor werkdoeleinden is het een vorm van loopbaanbegeleiding. Het gaat dan om hulpvragen als:

Ben ik toe aan een volgende carrièrestap?
Welke functie past écht bij mij?
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik minder last heb van stress?
Ik wil graag minder twijfelen over keuzes die ik maak (of niet kan maken).
Wat wil ik zèlf eigenlijk bereiken in mijn carrière?
Ik wil leren ‘nee’ zeggen.

Werkwijze

Bij de meeste coachingsvormen is het denken de ‘ingang’; je wordt aangesproken op je denken en van daaruit wordt geprobeerd je gedrag, motivatie en gevoel positief te beïnvloeden. Bij haptonomisch coachen is je gevoelsbeleving de ‘ingang’. Door middel van gesprek en ervaringsoefeningen krijg je antwoord op dieper liggende vragen als: Wie ben je nou echt? Wat drijft je? Wat belemmert je? Hoe kun je je eigen ontwikkeling weer in eigen hand nemen?

Het voordeel van coaching op haptonomische basis is dat je op gevoelsniveau helder krijgt wat de je onderliggende overtuigingen, denkpatronen en gedragspatronen zijn ten aanzien van jezelf, je ambities en anderen in je omgeving en wat die op gevoelsniveau met je doen. Dit vergroot je bewustzijn en helpt je zo om keuzes te maken in je werk en privé en helpt je te voorkomen dat je weer in oude patronen vervalt en op je eigen koers blijft.