Coaching

Wat is het?

Coaching is een veel gebruikte term voor allerlei soorten van begeleiding. De rode draad is wellicht dat het gaat om het vergroten van je persoonlijke effectiviteit. Bijvoorbeeld in je sport, in je werk, in je omgang met je naasten of met je kinderen.

Coaching op haptonomische basis heeft verschillen én overeenkomsten met therapie op haptonomische basis (haptotherapie). Belangrijk verschil is dat het bij coaching gaat om mensen die functioneren, maar zich graag willen verbeteren. Bij therapie is de hulpvraag vaak meer acuut: je symptomen belemmeren je duidelijk in je functioneren.

Voor wie?

Coaching op haptonomische basis is bedoeld voor mensen die het gevoel hebben dat zij meer in hun mars hebben in werk en privé en zich willen ontwikkelen vanuit authenticiteit in plaats van het leren van trucjes.

Voor werkdoeleinden is het een vorm van loopbaanbegeleiding. Het gaat dan om hulpvragen als:

Ben ik toe aan een volgende carrièrestap?
Welke functie past écht bij mij?
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik minder last heb van stress?
Ik wil graag minder twijfelen over keuzes die ik maak (of niet kan maken).
Wat wil ik zèlf eigenlijk bereiken in mijn carrière?
Ik wil leren ‘nee’ zeggen.

Werkwijze

Bij de meeste coachingsvormen is het denken de ‘ingang’; je wordt aangesproken op je denken en van daaruit wordt geprobeerd je gedrag, motivatie en gevoel positief te beïnvloeden. Bij haptonomisch coachen is je gevoelsbeleving de ‘ingang’. Door middel van gesprek en ervaringsoefeningen krijg je antwoord op dieper liggende vragen als: Wie ben je nou echt? Wat drijft je? Wat belemmert je? Hoe kun je je eigen ontwikkeling weer in eigen hand nemen?

Het voordeel van coaching op haptonomische basis is dat je op gevoelsniveau helder krijgt wat de je onderliggende overtuigingen, denkpatronen en gedragspatronen zijn ten aanzien van jezelf, je ambities en anderen in je omgeving en wat die op gevoelsniveau met je doen. Dit vergroot je bewustzijn en helpt je zo om keuzes te maken in je werk en privé en helpt je te voorkomen dat je weer in oude patronen vervalt en op je eigen koers blijft.

Net als bij haptotherapie is ieder coachingstraject uniek: iedere persoon en iedere situatie is uniek. Toch is ook hier een rode draad. We beginnen met het helder omschrijven van het doel waaraan je wilt werken. Vervolgens leggen we dat doel opzij en gaan we in gesprek en doen we een aantal ervaringsoefeningen, waaronder aanraking en positiebepaling in de ruimte. Hierdoor wordt je gevoelsmatig bewust van je overtuigingen, denkpatronen en gedragspatronen ten aanzien van jezelf en anderen in je omgeving en wat die op gevoelsniveau met je doen. Je wordt je bijvoorbeeld (meer) bewust van je échte talenten en drijfveren in plaats van wat je altijd dacht of wijsgemaakt was door je omgeving.

Na dit proces pakken we het aanvankelijke doel erbij en nemen dat kritisch onder de loep. Het blijkt namelijk dat het aanvankelijke doel vrijwel altijd te gedetailleerd is en onderdeel van een groter doel. Bij haptonomisch coachen gaat het erom dit ‘grotere’ doel aan te pakken waardoor de impact op je werk en privé groter en duurzamer is omdat je ‘gevoelskompas’ beter ontwikkeld is.

Voorafgaand aan het coachingstraject plannen we evaluatiemomenten in. Op die momenten bekijken we in hoeverre het doel behaald is, hoeveel sessies nog nodig zijn en in welke frequentie.

Tarieven & Vergoeding

Zie hier voor de actuele tarieven.

Coaching en/of loopbaanbegeleiding is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting voor particulieren. Ondernemers en ZZP’ers kunnen de kosten als ondernemerskosten opvoeren. Daarnaast zijn werkgevers vaak bereid een coachingstraject geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Neem vooraf contact op met je werkgever om mogelijkheden te bespreken.